Navegar entre blogs

29 d’ag. 2010

Más libros gratuitos (hasta nov. 2010) / Més llibres gratuïts (fins el nov. 2010)

Fins el 15 de novembre, poso de nou a disposició de biblioteques públiques i escolars una sèrie de llibres gratuïts. En aquesta ocasió, el cost de la tramesa és a compte del receptor. Més informació, aquí

Hasta el 15 de noviembre, vuelvo a poner a disposición de bibliotecas públicas y escolares una serie de libros gratuitos. En esta ocasión, los gastos de envío corren a cuenta del receptor. Más información, aquí.

27 de febr. 2010

(Agotados) Libros gratuitos para bibliotecas escolares / (Exhaurits) Llibres gratuïts per a biblioteques escolars

Actualización: Los libros disponibles se han agotado, gracias por vuestro interés. 

Dispongo de 15 álbumes de Sopa de nada para regalar a bibliotecas escolares: más información, aquí.
*
Disposo de 15 àlbums de Sopa de nada per a regalar a biblioteques escolars: més informació, aquí.