Navegar entre blogs

9 de gen. 2012

Activitats per a descobrir la biblioteca escolar: orientar-se, jocs de pistes, tipus de llibres i trivial dels exploradors (Jaume Centelles)

«Introducció
La biblioteca escolar és un espai fonamental de comunicació i d’intercanvi en el qual la lectura, la investigació i la recerca hi tenen el seu lloc de trobada. Una biblioteca que formi part del projecte educatiu del centre és un recurs pedagògic de primera magnitud, i esdevé així un dels veritables motors de l’escola al voltant del qual gira el desenvolupament curricular, ja que funciona alhora com a biblioteca tradicional, amb materials impresos, com a hemeroteca i com a mediateca, amb materials audiovisuals i també en els nous suports.
El model de biblioteca escolar que es proposa és el d’un centre de recursos per a l’aprenentatge de l’alumnat, que doni suport al professorat i que es relacioni amb l’entorn social i cultural de l’escola. La biblioteca és un element bàsic per ajudar a establir una cultura comunicativa i d’aprenentatge permanent, i ha de possibilitar un suport real i efectiu a la lectura entesa en un sentit ampli (lectura per informar-se, per entretenir-se, per aprendre, etc.).
El problema que trobem en la concepció de la biblioteca mediateca com a referent de l’activitat docent, lligada estretament a totes les àrees, oberta i accessible a tots els membres de la comunitat escolar, és l’ordenació que els mètodes pedagògics tradicionals imposen al temps i a l’espai escolars. Sense canviar el tipus d’actuació a les aules, ni canviar tampoc els espais ni l’estructura del temps escolar, la innovació a l’ensenyament serà més difícil.
El claustre de mestres ha de prendre consciència de la importància d’emprar aquests recursos que ens pot oferir la biblioteca i ha de donar un impuls realment efectiu al seu ús, malgrat les limitacions pressupostàries i de personal que en l’actualitat tenen la majoria d’escoles. El claustre ha d’estar convençut que un ús adequat de la biblioteca ajudarà molt positivament a superar els nivells de fracàs escolar actuals.
Cicle al qual va adreçada la proposta
Els exercicis que presentem han estat treballats amb alumnes de cicle superior de primària i formen part d’un programa d’invitació a la lectura que inclou accions periòdiques que es realitzen majoritàriament a la biblioteca del centre. Són accions encaminades a promoure el gust per la lectura, el coneixement de la biblioteca i la recerca i el tractament de la informació. Hem triat activitats corresponents a aquest tercer apartat que poden ser extrapolables a l’alumnat de segon curs de cicle mitjà, amb les adequacions corresponents.»

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Los comentarios son moderados, gracias por tu paciencia. * Els comentaris són moderats, gràcies per la paciència.